ווב אקדמי שיעור 5 נשים

השיעור למדנו את הנושאים הבאים: IFRAME HTML חזרנו על הטפסים חזרנו על המאפיינים של css הרגילים למדנו על position ב css למדנו על float ולמדנו

סגירת תפריט