תרגול עבודה עם api

שלום לכולן, השיעור עשינו הפוגה קטנה מNode js ועשינו תרגול נוסף לעבודה עם API שונים. התרגולים שעשינו :   עבודה עם ה API של משרד

סגירת תפריט