JAVASCRIPT – שיעור 1

שלום לכולם, השיעור התחלנו לעבוד בשפת javascript. בתחילת השיעור דיברנו קצת על שפות תכנות, על ה DOM ועוד. למדנו על  הגדרת משתנים סוגי משתנים שונים,

תרגילים ב TypeScript + ANGULAR INTRO

השיעור עשינו את הדברים הבאים: תרגילים ב TypeScript / javascript 1. צרו מחלקה המתארת שחקן שחמט. לכל שחקן יש את הנתונים הבאים: שם , גיל,

תרגול עבודה עם api

שלום לכולן, השיעור עשינו הפוגה קטנה מNode js ועשינו תרגול נוסף לעבודה עם API שונים. התרגולים שעשינו :   עבודה עם ה API של משרד

קורס נשים וובסקול – jquery + github

שלום לכולן, בתחילת השיעור למדנו מה זה github ועל תהליכי העבודה ב git בנוסף, יצרתם פרופיל אישי בגיטהב ואת התרגיל של השיעור הורדתם מהגיטהב שלי 

סגירת תפריט