רמה: צעדים ראשונים בתכנות

כתבו תוכנית המקבלת שם של אדם + גיל +  מספר קילומטרים אותם הוא רץ.
אם הגיל  הוא בין 30 ל 50 והאדם רץ בין 30 ל 50 ק"מ – הפלט יהיה  "השם של האדם + "אתה בכושר מעולה" + יחסית לגילך ".
אם הגיל הוא בין 30 ל 50 והאדם רץ בין 10 ל 30 ק"מ – הפלט יהיה  השם של האדם + "אתה בכושר טוב"  יחסית לגילך".
אם הגיל הוא בין 30 ל 50 ורצתי בין 0 ל 10 ק"מ –  הפלט יהיה השם של האדם + "אתה חייב להשתפר"  יחסית לגילך".
אם הגיל הוא בין 18-30 ורצתי בין 25-50 ק"מ – הפלט יהיה  השם של האדם + "אתה בכושר מצויין"   יחסית לגילך".
אם הגיל הוא בין 18-30 ורצתי פחות מ 25 ק"מ –  הפלט יהיה  השם של האדם + "יש מקום לשיפור"  יחסית לגילך".

 

לדוגמא – עבור הקלט:

יוסי, 23, 20 ק"מ

הפלט יהיה  :

יוסי יש מקום לשיפור יחסית לגילך.

 

מטרת התרגיל:

תרגול קלט ופלט.
תרגול תנאי IF
עבודה עם Data Types – INT + STRING
תרגול כתיבה בשפת תכנות

 

זכרו כי המפתח להצלחה הינו תרגול

סגירת תפריט