רמה: צעדים ראשונים בתכנות

כתוב תוכנית  שבה הקלט הוא  תו בודד (כדוגמת A , B )
אם התו הוא לא בודד , נניח הכנסתי ABC אז אני אקבל הודעה על כך,
ואם כן הכנסתי תו בודד אקבל הודעה בהתאם לקלט הבא:
אם הקלט הוא  A . אז יודפס a is good
אם הקלט הוא  b : יודפס b is nice
אם רשמתי אות אחרת אקבל  את הטקסט : nice char 

 

מטרת התרגיל:

עבודה עם Data Type מסוג String
תרגול תנאי if
בדיקת קלט
כתיבה בשפת תכנות ותרגול סינטקס.

זכרו כי המפתח להצלחה הינו תרגול

סגירת תפריט