הגרלת מספר – תרגיל קלט ופלט

רמה: צעדים ראשונים בתכנות

כתוב פונקציה המגרילה מספר מ 1 עד 10 והפלט יהיה על פי התנאים הבאים:

אם המספר זוגי – הפלט יהיה המספר שיצא +  הטקסט  BOOM

אם המספר אי זוגי – הפלט יהיה  המספר שיצא + הטקסט NICE

אם המספר מתחלק ב 3 ללא שארית – הפלט יהיה  המספר שיצא +  הטקסט Lucky

אם המספר שיצא הוא 10 – הפלט יהיה המספר שיצא (10) + הטקסט MAX

אם המספר שיצא הוא 1 – הפלט יהיה המספר שיצא + הטקסט MIN

 

 

מטרת התרגיל:

לתרגל קלט-פלט בסיסי.
שימוש בתנאי IF
תרגול סינטקס של שפת תכנות.

זכרו כי המפתח להצלחה הינו תרגול

סגירת תפריט