רמה: צעדים ראשונים בתכנות

 כתבו תוכנית בה הקלט הוא מספר המייצג כמות של דקות.
והפלט הוא כמה שעות יש באותו פרק זמן וכמה דקות.
למשל עבור הקלט 66
אני אקבל פלט :
מספר שעות : 1
מספר דקות: 6

מטרת התרגיל:

תרגול לוגיקה בסיסית ואופרטורים.
תרגול סינטקס וכתיבה בשפת תכנות.

זכרו כי המפתח להצלחה הינו תרגול

סגירת תפריט