רמה: צעדים ראשונים בתכנות

כתוב תוכנית הקולטת מהמשתמש את אורך צלע הריבוע ומחשבת את שטחו ואת היקפו. לצורך התרגיל הנח שאורך הצלע מבוטא במספרים שלמים וחיוביים
(שטח הריבוע הוא האורך של הצלע בריבוע,  ההיקף הוא חיבור האורך של כל הצלעות, ובריבוע כל הצלעות שוות לכן אפשר פשוט להכפיל ב 4)

לדוגמה, בהכנסת הערך 5, תתקבל הדפסה כמו:

 

The area of a square with and side length of 5 is 25

and the circumference is 20

 

מטרת התרגיל:

זכרו כי המפתח להצלחה הינו תרגול

סגירת תפריט