רמה: צעדים ראשונים בתכנות

כתוב תוכנית המקבלת מספר המייצג יום בחודש.
אם התאריך הוא 1 לחודש : הפלט יהיה good month
אם התאריך הוא בין 2-10 לחודש הפלט יהיה  : Working..
אם התאריך הוא 10 לחודש אני אדפיס : SALARY DAY
אם התאריך הוא בין 11-20 לחודש  הפלט יהיה  : BE HAPPY
אם התאריך הוא בין 20-30 לחודש הפלט יהיה:  the End
אם התאריך הוא 31 לחודש הפלט יהיה : BOOM BOOM

מטרת התרגיל:

תרגול סינטקס בשפת תכנות.
תרגול תנאי IF
עבודה עם Data Types שונים

זכרו כי המפתח להצלחה הינו תרגול

סגירת תפריט