רמה: צעדים ראשונים בתכנות

כתבו תוכנית הקולטת מהמשתמש מספר שמייצג יום בשבוע ( 1 עבור יום ראשון , 2 עבור יום שני , 7 עבור שבת)
הקלט יהיה הודעה בהתאם לאותו יום:
אם היום יום ראשון, הדפיסו good week
אם היום הוא : שני/שלישי/ רביעי : הדפיסו good day
אם היום הוא חמישי/שישי/שבת הדפיסו : happy weekend !

מטרת התרגיל:

תרגול כתיבת קוד בשפת תכנות
תרגול קלט ופלט.
תרגול תנאי IF

זכרו כי המפתח להצלחה הינו תרגול

סגירת תפריט