רמה: צעדים ראשונים בתכנות

כתבו תוכנית המגרילה 2 מספרים אקראיים מ 1 עד 6 המדמים קוביות.
אם 2 המספרים שהוגרלו  הינם זהים : הפלט יהיה lucky + המספר שיצא.
אם 2 המספרים שהוגרלו שונים – הפלט יהיה : המספר הראשון הוא : +מספר1+ המספר השני הוא +מספר2

לדוגמא – אם בהרצת התוכנית המספרים שהוגרלו הם – 1,3 – הפלט יהיה –

המספר הראשון הוא 1, המספר השני הוא 3.

 

מטרת התרגיל:

עבודה עם המחלקה Math (בחלק מהשפות תכנות)
תרגול כתיבת קוד וסינטקס.

זכרו כי המפתח להצלחה הינו תרגול

סגירת תפריט